ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, anladinsen.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. TARAFLAR

Anladinsen.com adlı internet sitesinden (bundan böyle anladinsen.com olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamakta olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır)  MOS YAZILIM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle MOS olarak anılacaktır) ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı veya Üyeler tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

 1. KULLANIM KOŞULLARI

 

 • Üyeler ve Kullanıcılar anladinsen.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılır.
 • Bu Site’de sunulan hizmetler Kayalar Mah. Kayaköy Cad. No:10 Merkezefendi/ DENİZLİ adresinde mukim MOS YAZILIM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sağlanmaktadır ve anladinsen.com’un yasal sahibi MOS olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi MOS’a aittir.
 • İşbu üyelik sözleşmesi MOS tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirilebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak anladinsen.com’da yayınlanarak Kullanıcılar’ın ve Üyeler’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
 • Site hizmetlerinden yararlanan ve anladinsen.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, MOS tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılmaktadır.
 • MOS anladinsen.com sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

 1. HİZMETLERİN KAPSAMI

MOS ’un anladinsen.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. Anladinsen.com üzerinden yapılacak olan her türlü işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. MOS ’un anladinsen.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi anladinsen.com adresinde satışa sunulan ürün / hizmetlerin; Üye / Kullanıcı tarafından bedeli ödendikten sonra, Üye / Kullanıcı’nın erişimine sunulmasıdır. 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

 • Üyeler ya da Kullanıcılar, anladinsen.com sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, anladinsen.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.
 • Üyeler ya da Kullanıcılar, anladinsen.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihmal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üyeleri veya Kullanıcıları bağlayacaktır.
 • Üyeler ya da Kullanıcılar, anladinsen.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 • Site üzerinden, MOS ’un kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğunu ve/veya işlettiği başka web sitelerine veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler Kullanıcılara ve Üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Anladinsen.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında MOS ’un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcılar’ın ve Üyeler’in kendi sorumluluğundadır.
 • Anladinsen.com internet sitesi yazılım ve tasarımı MOS mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye veya Kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılamaz., iktisap edilemez ve değiştirilemez. Anladinsen.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıça mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 • MOS , işbu Site ve Site uzantısı mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve anladinsen.com kullanma koşulları ile anladinsen.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, anladinsen.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, anladinsen.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Anladinsen.com kullanımı ya da anladinsen.com’a giriş ile bu değişiklikler kabul edilmiş sayılır.
 • MOS , anladinsen.com üzerinden Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri ‘Gizlilik Politikası’ ve ‘Web Sitesi Kullanım Koşulları’ hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. MOS aynı zamanda Kullanıcı ve Üye’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, anladinsen.com hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

 

 1. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLER

MOS, Kullanıcı ya da Üyeler’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle anladinsen.com’un tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler anladinsen.com tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye, anladinsen.om’a üye olurken ve/veya başka yolarla geçmişte vermiş olduğu veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, MOS ile bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına anladinsen.com ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerinin işlenmesine ve arşivlenmesine belli amaçlar (istatistik vb.) dahilinde izin verdiğini beyan ve kabul eder.

 

 1. DEVİR

MOS, işbu sözleşmesi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı veya Üye sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı’nın Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuç doğurmaya devam edecek, Kullanıcı’nın üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. Anladinsen.com, Üyeler’in ve Kullanıcılar’ın işbu sözleşmeyi ya da anladinsen.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihmal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı ya da Üyeler fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle anladinsen.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

 1. MÜCBİR SEBEP

MOS , hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, anladinsen.com sitesine ait işbu ‘üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan hallerde, Kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle MOS’tan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. Kullanıcılar veya Üyeler bu durumu kabul ve beyan ederler.

 1. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve anladinsen.com’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 1. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, MOS tarafından Kullanıcı ya da Üyeler’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve Üyeler, işbu sözleşme hükümlerini anladinsen.com sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.